27 Nisan 2017 Perşembe

(Makale) "Bacon’ın De Sapientia Veterum’unda Mitlerin Politik Yorumu Üzerine Bir İnceleme"

Kutadgubilig Felsefe - Bilim Araştırmaları dergisinin 33.sayısı çıktı! Bu sayıda benim de "Bacon’ın De Sapientia Veterum’unda Mitlerin Politik Yorumu Üzerine Bir İnceleme" başlıklı makalem bulunuyor. 

De Sapientia Veterum (DSV) ya da Eskilerin Bilgeliği Üzerine Bacon'ın ilk kez 1609 yılında  Latince olarak yayınladığı kitabıdır. Toplamda 31 Yunan-Latin mitinin kendi toplumundaki (16.yy sonu - 17.yy başı İngilteresi) yansımalarını kıyasladığı metinlerden oluşur. Bacon'ın külliyatı içinde önemli bir yeri olan DSV felsefî ve politik konuların yanı sıra Bacon'ın toplumsal ve ahlaki gözlemlerini de içerir. Metin, maalesef, şimdiye kadar Türkçe'ye çevrilmemiştir. [Umarım bu boşluğu yakında tamamlayabiliriz.] Bazı bölümlerinin çevirileri Seçme Aforizmalar'da (Haz. C. Cengiz Çevik, İş Kültür, 2008) bulunabilir. Bu makalenin esere aşınalık kazındırmada yararlı olabileceğini umuyorum.
Künye: Çakan, Melike. "Bacon’ın De Sapientia Veterum’unda Mitlerin Politik Yorumu Üzerine Bir İnceleme." KutadgubiligMart 2017 (No. 33) s.171- . Baskı.

Abstract: This study aims to discuss myths—in particular political related—from Francis Bacon’s (1561-1626) De Sapientia Veterum (The Wisdom of the Ancients). In the preface of De Sapientia Veterum Bacon writes that the myths of antiquity are covered with veil and if someone dares to lift it up, one can find the lost wisdom of the ancients. Throughout the work he tries to prove this point. According to Bacon there are two main reasons of using myths: to hide truth or to show truth. He writes his interpretations to show truth. In addition to De Sapientia Veterum, Bacon uses mythological factors in his other works, such as the Essays and the Advancement of Learning. Therefore, while discussing the mythological factors in De Sapientia Veterum, his other works as well as his own experiences and observations will be used. 
Keywords: Francis Bacon, De Sapientia Veterum, Wisdom of the Ancients, Myths, Politics, England. 

Özet: Bu çalışma Francis Bacon’ın (1561-1626) De Sapientia Veterum (Eskilerin Bilgeliği Üzerine) adlı eserindeki mitlerden politik olanlarını incelemektedir. Bacon De Sapientia Veterum’nin önsözü için kaleme aldığı metinin hemen başında mitolojideki kıssaların "adeta duvakla" örtülü olduğunu ve bu duvak kaldırıldığında altından eskilerin kayıp bilgeliğinin çıkacağını iddia eder, eser boyunca verdiği öğüt ve analizlerle bir nevi bunu kanıtlamaya çalışır. Bacon’a göre mitler iki amaç için kullanılır: gerçeği gizlemek ya da gerçeği daha görünür kılmak. De Sapientia Veterum’de aldığı mitleri ikinci amacı için yazar. Bununla birlikte Bacon’ın diğer eserlerinde de mitolojik öğelere rastlamaktayız. Bu yüzden De Sapientia Veterum’daki politik bağlamda ele alınan mitolojik öğeleri hem Bacon’ın şahit olduğu ve bildiği tarihsel örnekleri hem de diğer eserlerindeki benzer yaklaşımlarını göz önünde tutarak değerlendiriyoruz.--

Academia.edu 
Satın almak için: Kitapyurdu 


29 Mart 2017 Çarşamba

(Konferans) "The Fine Art of Lying"

British Institute of Florence her yıl olduğu gibi bu yıl da Shakespeare haftası düzenliyor, etkinlik 4-7 Nisan tarihleri arasında enstitü binasında gerçekleşecek, çeşitli konferanslar, workshoplar ve okumalar olacak. Italian Association of Shakespearean and Early Modern Studies (IASEMS) 2009 yılında başlattığı, bir günlük Shakespeare Graduate konferasını, ilerleyen yıllarda konferansın ismi "Shakespeare and His Contemporaries" ("Shakespeare ve Çağdaşları") olarak katılımcı kitlesi de uluslarası olarak genişletilir. Böylece Erken Dönem üzerine çalışanlar konferansa katılma şansını sahip olur. 

Bu yıl ki konu "The Art of Lying" ("Yalan Söyleme Sanatı"). Bu konferansta, "Arts of Life: On Bacon's 'Of Simulation and Dissimulation'" (Hayat Sanatları: Bacon'ın 'Yapmacıklık ve İkiyüzlülük' Denemesi Üzerine) isimli makalemi sunacağım. Aşağıdaki görseller konferansın broşüründen, ismimi tezimi yazarken eserlerinden çoğun yararlandığım Prof Kent Cartwright ile aynı sayfada görmek beni çok heyecanlandırdı. İlk defa bir uluslarası konferansa katılmanın heyecanı da cabası. : ) 


konferansın posteri

Program şöyle:


*

Floransa'da bulunacağım birkaç günü elimden geldiğinde blogta paylaşmaya çalışacağım; belki oradayken eş zamanlı paylaşım yapamam ama döndükten sonra bunları ekleyeceğim.