26 Ağustos 2011 Cuma

Alfie = Alfred


Alfie, Anglo-Sakson erkekleri için kullanılan modern Alfred isminin kısaltılmış halidir. Alfred gibi günümüze ulaşmış başka isimler de vardır.(Alvin, Eldridge)Ælfræd ‘elf-counsel’,  ælf ‘elf’ + ræd ‘counsel’ kelimelerinden oluşuyor.

Elf’ Alman halk hikâyelerinde geçen, doğaüstü ırk. ‘elf’ kelimesi ’kötü ruh’, ’gulyabani’, ’kâbus’ gibi manalar karşılayan Almanca ‘alp’ kelimesinden gelmektedir. Bir başka yere göre kaynağı mütereddit olan alpho- (white) kelimesinden gelmektedir. 1550’lerde ‘fesat kimse’ ‘yaramaz kimse’ gibi anlamlarda kullanılan alpho,- kelimesi Latince deki albinus kelimesiyle yakın akrabalık kurar. Albus’ lu adam, beyaz adam demektir.

Albino kelimesinin kökenine baktığımızda ise bunun Latince yukarıda bahsettiğimiz albus kelimesinden geldiğini görürüz. ‘elf’ kelimesini karşılayan ‘kötü ruh’ ‘gulyabani’ gibi betimleyici kelamların zamanında Albinolar için de kullanılıyor oluşu buna dayanıyor olabilir. (köken olarak da) Hatta onların şeytanla iş birliği yaptığı, yakalandıkları yerde öldürülmeleri gerektiğinden bahsedilir bazı kitaplarda. 
———
Roald Dahl’ın Kaplumbağa kitabındaki kahramanın isminden hareketle çıktığımız bu etimolojik araştırma bizi elflere hatta albinolara kadar getirdi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder