23 Kasım 2011 Çarşamba

Prometheus'ça bir baş kaldırma

Akşit Göktürk, Çeviri: Dillerin Dili kitabinda çeviri için şöyle buyuruyor;

''İnsanın kendi yaşam çevresi dışındaki olgularla düşleri bilme çabasının bir sonucudur çeviri. Değişik toplulukların, ulusların, bilim, sanat, düşünce alanındaki çabalarını birbiriyle paylaşabilme yoludur. Bu yol, insanoğlunun ayrı diller konuşması gerçeğinin yanı sıra, Babil'den beri hep var olagelmiştir. Bu yönüyle tek tek diller ötesinde bir ortak dildir çeviri, dillerin dilidir. Kıskanç bir tanrının, insanoğlunu bölüp dağıtmasından doğan olumsuz sonuçlara, Prometheus'ça bir baş kaldırmadır. '


http://www.ykykultur.com.tr/kitap/?id=83

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder