9 Aralık 2011 Cuma

Spinster ya da Kız kurusu


14. yüzyılın ortalarından kullanılan spinster Ortaçağ İngilizcesindeki spinnen kelimesinden gelmektedir. Spin + stere son eki ile oluşan kelime, 1600’lerden 1900’lere kadar genellikle “yün eğiren” manası taşımakta. Daha sonralarda bu anlam evrilerek “evde kalmış”, “kız kurusu” olarak kullanılmaya başladı.

Kelimenin kökenini oluşturan spin (yün) eğirmek anlamını taşır. Orta çağda genellikle yün eğirme işi evlenmemiş kızlar tarafından yapıldığı için spinster kelimesi, ilk kullanıldığı dönem içinde hiçbir aşağılama maksadı taşımaz. Lakin sonralarda, değişen toplum yapısı ve sosyal konumlarla birlikte, evlenmemiş kızlar yün eğirme işin yapmamaya başlarlar, ama lügat ta mevcut bulunan spinster kelimesini de kullanmaya devam ederler ve kelimenin anlamı “evlenme yaşını geçmiş kız” a dönüşür.

Viktorya döneminde yazın veren Jane Austen için de buna benzer bir şey kullanılıyordu; "on the shelf" yani "rafa kaldırılmış" ya da "zamanı geçmiş". 

Şimdilerde ise, bildiğiniz gibi, bu dönüşmüş mana ile kullanılmakta.  

1 yorum: