2 Ocak 2012 Pazartesi

"Apology for Poetry" "Şiir için özür dileme" mi?  
Hazır Sir Philip Sidney’in An Apology for Poetry metni üstünde çalışırken, başlıkta da geçen apology üstüne kısaca bir şeyler diyelim.

Metnin yazılış amacı Stephen Gosson’un The School of Abuse metninde şiire saldırması ve bu metni Sidney’e ithaf etmesidir. İngiliz Rönesans adamı olan Sidney, buna karşılık olarak ise An Apology for Poetry’ i yazar.

Apologia Sokratus'u göz önüne alarak başlayalım, bu metin onun savunmasıdır ve bildiğiniz gibi Sokrates’in Savunması diye çevirilir. Eserde de görülebileceği gibi Sokrates konuşmasında özür dilemez ve ya pişmanlık göstermez, sadece inandığı değerler adına savunma yapar. 

Apologia, E. Yunanca  apologia (savunmada bir metin), apologeisthai (birinin savunmasında konuşmak), apologos’dan (apo-[-den] + logos [söz]) gelir. İngilizce'de apology "özür dileme" anlamına gelse de E. Yunanca'da gördüğümüz gibi "savunma" anlamına gelir. O halde apology kelimesi bir çeviri değil bir transliterasyon "başka alfabeyle yazma"dır. Aslen İngilizce bir söz olan “self-justification” (kendini haklı çıkarma), ilk defa 1590’larda kullanıldı, ama apologia’nin verdiği anlamı tutamadı ve 18.yüzyılda J. H. Newman’in Apologia pro Vita Sua’sinda kullanılmaya başlandı. 

Gerçi Modern İngilizcede apology yerine daha çok defense ya da justification kelimesini kullanıyoruz. Ama Rönesans da E. Yunan temelli kelimeler kullanmak daha “moda”ydı diyelim. Ne de olsa bu yazarlar birer Neoklasisistti.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder